Wedstrijdreglement
Home
Foto's
Toekomst
Petitie aalscholvers
Foto's 2
Verzekeringen
Foto's 3
Links
Wist je dat...
Foto's 1
Wedstrijdreglement
Clubreglement

.

Wedstrijdreglement

1. Er mag enkel gevist worden met een vaste hengel zonder molen. Max. lengte 10 m.

2. 1ste signaal: voederen en vissen 2de signaal: einde wedstrijd

3. AAS en LOKAAS :
a. zwaar voederen is toegestaan tot
5 minuten na het 1ste signaal
b. daarna is enkel nog bijvoederen toegestaan met maden/casters, mais, deegwaren, pieren en ander klein aas dat ook aan de haak kan gebruikt worden, uitgezonderd vers de vase.
c. Het is verboden te voederen met vers de vase.

4. Iedereen is verplicht om 2 nylon leefnetten van minimum 2m. bij te hebben op de wedstrijden. Bij vangst van meer dan 10 brasems of andere grote vissen, moeten deze evenredig over de 2 netten verdeeld worden. De visser moet over een emmer water beschikken om de vis in te onthaken.

5. Alle gehaakte vis telt.

6. Het klassement wordt gemaakt volgens een puntensysteem.
Het slechtste wedstrijdresultaat vervalt.

7. De visser moet op de visplaats blijven, ook bij moeilijk drillen van een vis. Indien nodig zal de ernaast zittende visser zijn hengel uit het water nemen.

8. Er is alleen hulp van derden toegelaten gedurende de eerste 5 min. van de wedstrijd.

9. Wie betrapt wordt op onregelmatigheden kan gesanctioneerd worden.

10.Het bestuur beslist bij geschillen of twistpunten. Het bestuur kan besluiten om de wedstrijden vroegtijdig te onderbreken of te stoppen als dit noodzakelijk geacht wordt. (veiligheid in geval van storm/onweer e.d.)

Enter supporting content here