Verzekeringen

Home
Foto's
Toekomst
Petitie aalscholvers
Foto's 2
Verzekeringen
Foto's 3
Links
Wist je dat...
Foto's 1
Wedstrijdreglement
Clubreglement

Klik hier voor de vrijwilligersnota.

De wet op het vrijwilligerswerk verplicht ons om de modaliteiten van de verzekering kenbaar te maken. De leden kunnen deze tekst lezen op bovenstaande link. (site VVHV)

Clubverzekering

De verzekering VVHV is in eerste instantie een verzekering voor risico's die voortvloeien uit de sportbeoefening (lees hengelen). Dit is wat het Vlaamse Gewest en BLOSO bij decreet opleggen aan de erkende sportverenigingen. De leden van de KHV De Moedige Lijnvissers worden aldus aangesloten bij deze verzekering voor het seizoen waarvoor zij lidgeld hebben betaald. De verzekering loopt per visseizoen (maart tot maart) doch de leden zijn pas verzekerd vanaf de dag dat wij (het bestuur) hun inschrijving registreren. Dit doen wij op de eerstvolgende bestuursvergadering waarbij de lijst van inschrijvingen in het lokaal wordt gecontroleerd. Daarna worden de gegevens doorgestuurd naar de federatie VRHV, die deze verwerkt. Naargelang van de data van de bestuursvergaderingen kan het een tijdje duren alvorens de verzekering voor de leden ingaat. Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele laattijdige inschrijving in deze verzekering. De leden kunnen geen vergoeding eisen indien ze in de tussentijd van het lidgeld tot het moment waarop de gegevens aan de federatie worden doorgegeven, een ongeval zouden tegenkomen waarvoor de verzekering zou tussenkomen. De leden hebben er dus belang bij om zo vroeg mogelijk in het seizoen, het beste op de Algemene Vergadering de 2de zaterdag van maart, aan te sluiten. Dit is de enige vaststaande dag waarop de inschrijvingen direct kunnen worden doorgegeven aan de verzekering.
Verdere informatie ivm de verzekering is te vinden op de website van de VVHV. www.vvhv.be

Enter supporting content here