Clubreglement

Home
Foto's
Toekomst
Petitie aalscholvers
Foto's 2
Verzekeringen
Foto's 3
Links
Wist je dat...
Foto's 1
Wedstrijdreglement
Clubreglement

1. Deze toelating is strikt persoonlijk en wordt slechts afgeleverd aan leden van de KHV "De Moedige Lijnvissers" vzw.
De vergunning is 1 jaar geldig vanaf de jaarlijkse Algemene Vergadering. (begin maart)

2. De houder heeft het recht te vissen op het viswater "Grote Weel", gelegen langs de expressweg N49/A11/E34, te Vrasene.
Het is alle dagen toegelaten te vissen met maximum 2 hengels van uur vr zonsopgang tot 2 uur n zonsondergang.

2a.Zijn vrijgesteld van een visvergunning: kinderen beneden de 12 jaar, vergezeld van vader of moeder die houder is van een geldige visvergunning. Het maximum aantal hengels mag echter nooit overschreden worden.

3. Het is verboden een leefnet te gebruiken. Het is ook verboden vis mee te nemen of bij te houden. Uitzondering het hele jaar: paling en snoekbaars.
Uitzondering enkel in het snoekseizoen:
max. 10 aasvissen, tot 15 cm.

4. Vanaf de 1ste zaterdag van september tot einde december is het toegelaten te vissen met een hengel beaasd met vis of kunstaas. Elke snoek moet echter onmiddellijk en onbeschadigd teruggezet worden. Indien de haak geslikt is moet de lijn worden afgeknipt.

4a.Het is aan houders van een jeugdvergunning verboden te vissen met een hengel beaasd met vis of kunstaas.

5. Het is verboden nachtlijnen te leggen of te vissen met kruisnet, peur of fuik.

6. Het is streng verboden afval achter te laten; door het bestuur aangebrachte constructies en staketsels, oevers, bomen, waterplanten of riet te beschadigen. Ieder lid is verantwoordelijk voor de door hem aangebrachte schade.

7. Het jaarlijks clubkampioenschap zal betwist worden over 6 wedstrijden.
Op die dagen is het niet toegelaten te vissen op de "Grote Weel". Ook als er andere wedstrijden georganiseerd worden is het niet toegelaten te vissen. De data staan vermeld op de achterzijde van de vergunning. Jeugdleden vanaf 12 jaar mogen eveneens deelnemen aan de clubwedstrijden.

8. Iemand die er door een bestuurslid attent op gemaakt wordt dat hij in overtreding is en hier geen gevolg aan geeft, sluit zichzelf uit als clublid en zijn vergunning zal worden ingetrokken.

9. Het clubbestuur behoudt zich steeds het recht voor dit reglement te wijzigen of aan te vullen.

10.De KHV "De Moedige Lijnvissers" vzw is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

11. Door betaling en ontvangst van deze vergunning, aanvaardt de vergunninghouder alle hierboven vermelde voorwaarden en bepalingen.

Enter supporting content here